Iedereen heeft gedachten over wie hij of zij is, wil zijn of zelfs zou moeten zijn. We verstoppen vaak wat we voelen en vinden omdat dit niet overeenkomt met wie we willen zijn. Denk aan gedachten zoals “ik mag niet boos zijn” of “ik moet sterk zijn” waardoor je (on)bewust inhoudt wat je voelt. Het inhouden van wat we voelen, creëert meer spanning en zelfs meer emoties. Het is geen uitzondering dat mensen boos zijn op zichzelf omdat ze verdrietig zijn.

Onze overtuigingen en wat we werkelijk voelen vindt echter altijd de weg naar buiten via onze lichaamstaal/non-verbale communicatie. Denk aan fysieke spanning, gezichtsuitdrukking, houding en intonatie. De ander zal vooral op deze ‘boodschap’ reageren, vaak onbewust.

Ongemerkt laten we altijd zien wat we belangrijk vinden, wat we denken, voelen en willen. Het toelaten van wie je bent, wat je voelt, denkt en wie je in essentie bent, creëert innerlijke rust en vertrouwen.

Stappen die je kunt ondernemen voor meer authenticiteit:
  • Her-ijken van je eigen overtuigingen
  • Zelfbewustzijn van je non-verbale communicatie
  • Bewustzijn krijgen over én benoemen van wat je voelt en ervaart
  • Binnenwereld en buitenwereld op elkaar afstemmen